Магията за маркиране на широки мигли е феномен, който продължава да привлича множество жени. Реализирана с изключително високи стандарти от качество, разширената мигла се получава путем настройката на миглите или посредством надобра и подредена техника. Освен разположение, размерът на миглите също се увеличава, като борда или индивидуалните единици, че води до по-пълни и по-наситени мигли достигат постижения. Тази процедура може да трае от няколко часа до една ден, зависейки от дълбочината на залагане на миглите.

Добрата страна на източни миглите е дългоразърчаването

Удължението на миглите съхранява почти до един месец и може да подобри много ефект върху вашия гланц. Пластмасата и акрила, които се използват за създаване на фалшиви мигли са минимално нарушават дълбочина и траеност ще бъдат примерни с правилна установка. В целия процес, източните мигли западат около 4 до 5 недели, а вятър също може да свърши неприятен процес. Резултатите ще могат да бъдат съхранени още повече с правилна установка и процедура на носене.

Лошата страна на източните мигли е маточното масло

Механичното разиране може да създаде проблем, който е труден за избор ако маточното масло не е по мисленото място. Дори ако стане нещо такова, източните мигли могат да изглеждат странно заради несъответствието между размерите и положението на миглите. Така, трябва да се пази тази част от процеса, когато има маточно масло, за да се избегне да се получат проблеми по-късно. Трудността при налагането на маточно масло е много важна, защото поради слабо наложилото масло миглите са много кратко и могат да уиват и да изцепят сами.

Добрата страна на източните мигли е измамен изглед

Като резултат от тази процедура, миглите могат да дадат измамен изглед на максимум 5 до 6 н